Fins ara, la nostra feina ha sigut bàsicament audiovisual. Però també hem col·laborat amb vàries empreses, editorials, grups de recerca i investigadors per unir forces i divulgar ciència de la millor manera possible.

Audiovisual

Creem contingut audiovisual per a la teva recerca. Tenim un estoc de fotografia i vídeo.

Exposicions

Hem mostrat una part de la nostra feina a museus i sales d'exposicions.

Documentals

Els documentals són la manera més eficaç de divulgar la ciència a la societat.

Editorial

Llibres, articles científics, revistes, publicacions interactives... el món editorial sempre ha sigut una part àmplia de la nostra feina.

Col·laboracions amb grups de recerca

Hem ajudat diversos grups de recerca amb els seus projectes, investigacions i en la divulgació d'aquests.

Otros

Programes de televisió, premis, festivals... la nostra feina també ha sigut reconeguda.