42. Peaceful bottom

El quarantadosè capítol de la sèrie “Habitants del micromón” es diu “Peaceful bottom”.

El fons de les tolles i llacunes és un lloc molt especial. En elles es donen cita una enorme quantitat de formes de vida que es dediquen, fonamentalment, a aprofitar tota la matèria orgànica que arriba fins allà. És, per tant, el lloc on es duu a terme la major part del reciclatge de la matèria i l’energia que es genera a l’ecosistema. Anèl·lids, larves i nimfes de molts insectes aquàtics, puces d’aigua, ostràcodes… tots ells aprofiten l’aparent tranquil·litat d’aquestes zones per a desenvolupar bona part de la seva activitat vital.

Aquest és el quarantadosè capítol d’una sèrie que ens portarà un vídeo per dia durant aquest confinament forçat per la COVID-19.

Esperem que gaudeixin d’aquesta iniciativa, que dóna accés a una sèrie documental gratuïta per al món, i que la comparteixin amb tots els que creguin que puguin estar interessats.

L’equip de Science into Images.