27. Living biofilm

El vint-i-setè capítol de la sèrie “Habitants del micromón” es diu “Living biofilm”.

Moltes espècies de bacteris s’associen per a formar pel·lícules que recobreixen les superfícies humides o submergides. Aquestes pel·lícules reben el nom de biofilms i en alguns casos poden plantejar seriosos problemes, com per exemple, quan es formen en la superfície de les pròtesis implantades en algunes persones, o quan obturen els canals de desguàs de les cases. No obstant això, en entorns naturals, com són la superfície dels troncs i pedres submergits a les tolles, llacunes i rius, aquests biofilms atreuen una plèiade d’altres organismes que troben allá una gran quantitat d’aliment. Ciliats, rotífers, nematodes i planàries, juntament amb algunes algues unicel·lulars com Euglena, troben en aquests biofilms un lloc excel·lent per a desenvolupar les seves vides.

Aquest és el vint-i-setè capítol d’una sèrie que ens portarà un vídeo per dia durant aquest confinament forçat per la COVID-19.

Esperem que gaudeixin d’aquesta iniciativa, que dóna accés a una sèrie documental gratuïta per al món, i que la comparteixin amb tots els que creguin que puguin estar interessats.

L’equip de Science into Images.